آگهی مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از اراضی و جنگل های شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد عملیات حراست و نگهبانی از اراضی و جنگل های شرکت سیمان دورود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید […]

آگهی مناقصه حمل کلینکر صادراتی – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد عملیات حمل کلینکر صادراتی خود از مبدا کارخانه سیمان دورود به مقصد شلمچه و همچنین تخلیه ، دپو ، و بارگیری کلینکر در مرز شلمچه به تناژ تقریبی ۳۰ هزار تن  در ماه  به یک پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت […]

آگهی مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از اراضی و جنگل های شرکت سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد عملیات حراست و نگهبانی از اراضی و جنگل های شرکت سیمان دورود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید […]

آگهی مناقصه حمل کلینکر صادراتی

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد عملیات حمل کلینکر صادراتی خود از مبدا کارخانه سیمان دورود به مقصد شلمچه و همچنین تخلیه ، دپو ، و بارگیری کلینکر در مرز شلمچه به تناژ تقریبی ۳۰ هزار تن  در ماه  به یک پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت […]