کلینکر چیست؟

کلینکر

کلینکر ماده‌ای است که در فرآیند تولید سیمان به دست می‌آید و نقش اساسی در تولید سیمان دارد. این ماده به عنوان مواد اولیه اصلی در تولید سیمان استفاده می‌شود. کلینکر در مرحله کوره‌زنی در طول تولید سیمان تولید می‌شود و به عنوان چسب در بسیاری از محصولات سیمانی استفاده می‌شود. توده ها یا گره […]