آگهی مناقصه مرحله دوم خرید تعداد ۲/دو جفت کوپلینگ دنده ای سمت گیر بکس آسیاب سیمان واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۲/دو جفت کوپلینگ دنده ای سمت گیر بکس آسیاب سیمان واحد ۳ از جنس ۴۲crmo4 با سختی دندانه ۴۰-۵۰HRC و type fst 360 nesco مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۲۴-۰۸۱,۸۳اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز […]