تلفن : 5 - 06643222101

آدرس: لرستان، دورود، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران شمالی

ایمیل : info@dcco.ir

آگهی مناقصه مرحله دوم خرید تعداد ۲/دو عدد دنده پینیون اصلی آسیاب سیمان واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد خرید تعداد ۲/دو عدد دنده پینیون اصلی آسیاب سیمان واحد سه از جنس ۳۰crNimo8 به صورت فورج HRC30-34 به وزن تقریبی ۲۲۵۵ مطابق نقشه پیوست شماره ۲-۲۰۹۱۶۳ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از […]

آگهی مناقصه مرحله دوم خرید تعداد ۱/یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیر بکس آپرون فیدر آسیاب سیمان واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱/یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیر بکس آپرون فیدر واحد ۳ از جنس Mo40 به وزن ۱۳۴۷kg مطابق نقشه پیوست شماره ۰۲-۱۱-۱۲۸a اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به […]