تلفن : 5 - 06643222101

آدرس: لرستان، دورود، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران شمالی

ایمیل : info@dcco.ir

آگهی مناقصه خرید تعداد ۲/دو عدد كوپلينگ دنده ای وسط و گير بكس و دنده پينيون آسياب

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۲/دو عدد كوپلينگ دنده ای وسط و گيربكس و دنده پينيون آسياب سيمان واحد ۳ آسیاب مواد خام از جنس MO40 و مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۲۴-۰۸۲ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز […]