آگهی مناقصه خرید تعداد ۲/دو عدد كوپلينگ دنده ای وسط و گير بكس و دنده پينيون آسياب

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۲/دو عدد كوپلينگ دنده ای وسط و گيربكس و دنده پينيون آسياب سيمان واحد ۳ آسیاب مواد خام از جنس MO40 و مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۲۴-۰۸۲ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز […]