تلفن : 5 - 06643222101

آدرس: لرستان، دورود، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران شمالی

ایمیل : info@dcco.ir

آگهی مناقصه حمل کلینکر صادراتی

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد عملیات حمل کلینکر صادراتی خود از مبدا کارخانه سیمان دورود به مقصد شلمچه به تناژ تقریبی ۳۰ هزار تن  و بندر امام خمینی (ره ) به تناژ تقریبی ۲۰ هزار تن به یک شرکت حمل و نقل ریلی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط […]

آگهی مناقصه مرحله سوم تعمیر و بازسازی کنس دنده بیرینگ ریکلایمر

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به  تعمیر و بازسازی کنس دنده بیرینگ ریکلایمر واحد۳ ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۲۰-۱۰-۰۳ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت […]

آگهی مزايده چوب های خشک و ضایعاتی

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد چوب های خشک و ضایعاتی خود به مقدار تقریبی ۴۰ تن را  از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهی از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهی به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتی بازديد و […]

آگهی مناقصه خرید برنج

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد مقدار  40،۰۰۰ کیلوگرم برنج  هاشمی درجه یک با حداکثر ۵ درصد شکسته ، خريداري نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود […]

آگهی مناقصه مرحله دوم تعمیر و بازسازی کنس دنده بیرینگ ریکلایمر

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به  تعمیر و بازسازی کنس دنده بیرینگ ریکلایمر واحد۳ ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۰-۰۲۰ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۱/یک عدد شفت فن ۵۰-۰۲ مواد خام واحد

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱/یک عدد شفت فن ۵۰-۰۲ مواد خام واحد آسیاب مواد خام از جنس mo40 ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۲-۳۳۶b اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه […]