تلفن : 5 - 06643222101

آدرس: لرستان، دورود، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران شمالی

ایمیل : info@dcco.ir

آگهی مناقصه خرید مرغ گرم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد مقدار  ۲۴،۰۰۰ کیلوگرم مرغ گرم، از سطح شهرستان دورود خريداري نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت پنج/۵ روز از تاريخ انتشار آگهي (۱۲/۱۲/۱۴۰۲) به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت […]

آگهی مزايده یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷ – مرحله دوم

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد  یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷ مدل (۱۳۹۷ ) رنگ سفید صدفی را  از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد […]

آگهی مناقصه خرید انواع آجر اسپینلی ۸۵ ومنیزیتی۸۰ – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع آجر اسپینلی ۸۵  و منیزیتی ۸۰ مربوط به کوره های ۲ و ۳ به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه […]

آگهی مناقصه خرید انواع آجر نسوز آلما  ۷۰  و آلما ۸۵ – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع آجر آلما ۷۰ و آلما ۸۵ مربوط به کوره های ۲ و ۳ به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه […]

آگهی مزايده ضایعات آهن سیمان دورود

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد  انواع ضایعات خود به شرح ذیل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت هفت /۷ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را […]

آگهی مزايده یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد  یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷ مدل (۱۳۹۷ ) رنگ سفید صدفی را  از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد […]

آگهی مناقصه خرید نوار لاستیکی

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید نوار لاستیکی عرض ۱۰۰،EP800،ضخامت ۱۲، ۴ لایه نخ به طول ۲۰۰ متراقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود […]

آگهی مناقصه عمومي عملیات تراز گرم کوره واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به  مناقصه عمومي عملیات تراز گرم کوره واحد ۳ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در […]

آگهی مناقصه عمومی سنگ زنی و تنظیم غلطک و رینگ کوره واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به  سنگ زنی و اصلاح پیشانی و لبه های رینگ ورودی کوره واحد سه و همچنین  اصلاح سطح غلطک های شماره ۵ و ۶ پایه ورودی و تراست رولر پائین کوره واحد ۳ مطابق نقشه های شماره ۰۳٫۲۲٫۲۶۳a و ۰۳٫۱۷٫۱۹۰c اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط […]

آگهی مناقصه خرید دنده جناغی محور سوم گیربکس حرکت اصلی – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد نسبت به خرید  تعداد ۲/دو عدد دنده جناغی محور سوم گیربکس حرکت اصلی آسياب سيمان واحد ۳ از جنس  42Crmo4 ،(فورج)مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۲۴-۲۶۴a.b.m اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل […]