آگهی مناقصه حمل نفت کوره شرکت سیمان دورود – مرحله سوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد نفت كوره خود را روزانه به ميزان ۴۵۰،۰۰۰ ليتر از مبادي پالايشگاههاي نفت ماهشهر، اصفهان و اراك حمل نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت پنج/۵ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد […]

آگهی مناقصه مرحله دوم خرید تعداد تعداد  ۸۰۰ عدد تیغه کف گریت کولر واحد ۱ شرکت سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد  ۸۰۰ عدد تیغه کف گریت کولر واحد یک، از جنس ۱٫۴۸۴۸ ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۱-۱۷-۰۶۲ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۱۰/ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه […]

آگهی مناقصه خرید ریل باند آموند ۷۵ کوره واحد ۳ سیمان دورود – مرحله چهارم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید ریل باند آموند ۷۵ کوره واحد ۳ به شرح ذیل اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۵/پنج روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را […]

آگهی مناقصه خرید نوار لاستیکی

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید ۲۵۰ متر نوار لاستیکی (آجدار) EP630، بصورت ذیل اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت […]

آگهی مزايده فروش کلینکر شرکت سیمان دورود

آگهی مزایده

شـركت سيمـان دورود در نظـر دارد مقدار ۵۰،۰۰۰ تن ( پنجاه هزار تن ) کلینکر  خود  را مطابق آنالیز پیوست  به شرح ذیلاز طـريق مـزايده عمومي به فروش بـرساند. متقاضيان مي توانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و  […]

آگهی مناقصه حمل نفت کوره شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد نفت كوره خود را روزانه به ميزان ۴۵۰،۰۰۰ ليتر از مبادي پالايشگاههاي نفت ماهشهر، اصفهان و اراك حمل نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد […]

آگهی مناقصه خرید ۱/یک عدد اکسپنشن وروردی گاز آسیاب مواد خام ۳ شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید ۱/یک عدد اکسپنشن وروردی گاز آسیاب مواد خام ۳، از جنس ck45 ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۲-۱۹۲c اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۵ /پنج روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از […]

آگهی مناقصه عمليات نسوز كاری شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سیمان دورود در نظر دارد عمليات نسوز كاري خود را به مدت يكسال شمسي به پيمانكار واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۱۰۰ رشته زنجیر الواتور (۷ رشته ای) آسیاب سیمان شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱۰۰ رشته زنجیر الواتور (۷ رشته ای) آسیاب سیمان واحد ۳، اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۱۰/ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت […]

آگهی مناقصه خرید انواع سیم لاکی شرکت سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع سیم لاکی بصورت ذیل اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۱۰/ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل […]