آگهی فراخوان نوبت سوم شناسایی پیمانکار جهت تامین متریال، ساخت و تحويل و نصب کوره عمودی پروژه اهک مطابق با نقشه های اجرایی

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

کارخانه سيمان دورود در نظر دارد ساخت و نصب کوره عمودی پروژه آهک خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکتهاي داخلي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا بدينوسيله از کلیه متقاضیان که دارای تجربه مشابه میباشند دعوت میگردد كه در مناقصه‌ (براساس شرايط مندرج در اين دعوتنامه) شركت نمايد. ۱- خلاصه موضوع مناقصه: موضوع مناقصه […]