آگهی مناقصه حمل نفت کوره شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد نفت كوره خود را روزانه به ميزان ۴۵۰،۰۰۰ ليتر از مبادي پالايشگاههاي نفت ماهشهر، اصفهان و اراك حمل نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد […]

آگهی مناقصه خرید ۱/یک عدد اکسپنشن وروردی گاز آسیاب مواد خام ۳ شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید ۱/یک عدد اکسپنشن وروردی گاز آسیاب مواد خام ۳، از جنس ck45 ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۲-۱۹۲c اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۵ /پنج روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از […]

آگهی مناقصه عمليات نسوز كاری شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سیمان دورود در نظر دارد عمليات نسوز كاري خود را به مدت يكسال شمسي به پيمانكار واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۱۰۰ رشته زنجیر الواتور (۷ رشته ای) آسیاب سیمان شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱۰۰ رشته زنجیر الواتور (۷ رشته ای) آسیاب سیمان واحد ۳، اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۱۰/ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت […]

آگهی مناقصه خرید انواع سیم لاکی شرکت سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع سیم لاکی بصورت ذیل اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۱۰/ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل […]

آگهی مناقصه خرید ۱/یک عدد گیربکس الواتور کلینکر آسیاب سیمان واحد ۳ شرکت سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید ۱/یک عدد گیربکس الواتور کلینکر(KZA280) آسیاب سیمان واحد ۳، اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۱۰/ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در […]

آگهی مناقصه عملیات جوشکاری هارد فیسینگ زره های غلطک و کف آسیاب مواد خام واحد ۳ – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به عملیات جوشکاری هارد فیسینگ زره های غلطک و کف آسیاب مواد خام واحد ۳ مطابق نقشه ارسالی ۰۱۷-۱۲-۰۳ ،۰۱۸-۱۲-۰۳ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از […]

آگهی مناقصه خرید انواع کابل شیلدار و کابل افشان شرکت سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع کابل شیلدار و کابل افشان بصورت ذیل اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۳۰/سی عدد زیگمنت لبه خروجی کوره واحد ۲ شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۳۰/سی عدد زیگمنت لبه خروجی کوره واحد ۲ ، از جنس ۱٫۴۸۴۸ ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳۵-۲۲-۰۲ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۷/هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از […]

آگهی مناقصه خرید ۱/یک عدد اکسپنشن وروردی گاز آسیاب مواد خام ۳ سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید ۱/یک عدد اکسپنشن وروردی گاز آسیاب مواد خام ۳، از جنس ck45 ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۲-۱۹۲c اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۱۰/ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه […]