آگهی مناقصه خرید تعداد یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیر بکس آپرون فیدر آسیاب سیمان واحد ۳ – مرحله سوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱/ یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیربکس آپرون فیدر واحد ۳ از جنس mo40 ، وزن ۱۳۴۷kg مطابق نقشه پیوست شماره ۰۲-۱۱-۱۲۸a اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به […]

آگهی مناقصه مرحله دوم تعداد خرید ۱/یک عدد پروانه ۲۰-۰۲ مواد خام واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد خرید ۱/یک عدد پروانه ۲۰-۰۲ مواد خام واحد ۳ مطابق نقشه پیوست شماره DS0220/310/310 اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید […]

آگهی مناقصه مرحله دوم خرید تعداد ۲/دو عدد دنده پینیون اصلی آسیاب سیمان واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد خرید تعداد ۲/دو عدد دنده پینیون اصلی آسیاب سیمان واحد سه از جنس ۳۰crNimo8 به صورت فورج HRC30-34 به وزن تقریبی ۲۲۵۵ مطابق نقشه پیوست شماره ۲-۲۰۹۱۶۳ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از […]

آگهی مناقصه مرحله دوم خرید تعداد ۱/یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیر بکس آپرون فیدر آسیاب سیمان واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱/یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیر بکس آپرون فیدر واحد ۳ از جنس Mo40 به وزن ۱۳۴۷kg مطابق نقشه پیوست شماره ۰۲-۱۱-۱۲۸a اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به […]

آگهی مناقصه مرحله دوم خرید تعداد ۲/دو جفت کوپلینگ دنده ای سمت گیر بکس آسیاب سیمان واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۲/دو جفت کوپلینگ دنده ای سمت گیر بکس آسیاب سیمان واحد ۳ از جنس ۴۲crmo4 با سختی دندانه ۴۰-۵۰HRC و type fst 360 nesco مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۲۴-۰۸۱,۸۳اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۲/دو عدد چرخ دنده سر شفت محرک نوار آپرون فیدر

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۲/دو عدد چرخ دنده سر شفت محرک نوار آپرون فیدر آسیاب سیمان مواد خام از جنس ۴۲CrMo4 و سختی ۳۸HRC-34 مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۲-۰۲۰ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۲/دو عدد كوپلينگ دنده ای وسط و گير بكس و دنده پينيون آسياب

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۲/دو عدد كوپلينگ دنده ای وسط و گيربكس و دنده پينيون آسياب سيمان واحد ۳ آسیاب مواد خام از جنس MO40 و مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۲۴-۰۸۲ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۱ عدد پروانه ۲۰-۰۲ مواد خام واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱/یک عدد پروانه ۲۰-۰۲ مواد خام واحد ۳، مطابق نقشه پیوست اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۲/دو عدد دنده پینیون اصلی آسیاب سیمان واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد۲/دو عدد دنده پینیون اصلی آسیاب سیمان واحد ۳، مطابق شرایط پیوست اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت […]