برگزاری پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان دورود به مناسبت هفته سلامت و روز کارگر

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان دورود، برنامه پیاده روی کارکنان ادارات دورود با مشارکت شرکت سیمان و شبکه بهداشت شهرستان دورود و با حضور مهندس باجلان رئیس کارخانه سیمان دورود، برخی مدیران و کارکنان ادارات به مناسبت هفته سلامت و روز کارگر برگزار شد.