خلع ید از زمین ۲۵ هکتاری شرکت سیمان دورود

خلع ید زمین 25 هکتاری

“بسم الله الرحمن الرحیم” به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند :با پیگیری مسمتر واحد حقوقی و مساعدت و حمایت حراست هلدینگ فارس و خوزستان و همچنین مسئولین زیر ربط شهرستان ، بعد از طرح دعوا و صدور دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت یکی از شهروندان به تخلیه ملک کشاورزی متعلق به شرکت سیمان دورود […]