تلفن : 5 - 06643222101

آدرس: لرستان، دورود، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران شمالی

ایمیل : info@dcco.ir

سیمان خاکستری تیپ ۲

سیمان تیپ ۲ مقاومت متوسط در برابر سولفات، حرارت کمتر در طول هیدراتاسیون و مناسب برای بتن ریزی می باشد.