سیمان خاکستری تیپ ۲

سیمان تیپ ۲ مقاومت متوسط در برابر سولفات، حرارت کمتر در طول هیدراتاسیون و مناسب برای بتن ریزی می باشد.