️بازدید مسئولان ارشد استان لرستان از روند تهیه و تجهیز فیلتراسیون شرکت سیمان دورود

بازدید پازوکی از سیمان دورود

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان دورود مهندس پازوکی مدیر کل محترم ستاد بحران استان لرستان به همراه دکتر سالاروند مدیر کل محیط زیست لرستان و فرماندار شهرستان دورود از روند تهیه و تجهیز فیلتراسیون واحد ۳ شرکت سیمان دورود بازدید بعمل آوردند .