بازدید میدانی دکتر شفقت استاندار لرستان از شرکت سیمان دورود

️ابوطالب شفقت استاندار لرستان به همراه سیروس ابراهیمی معاونت اقتصادی استانداری، سید مصطفی موسوی فرماندار دورود و هیئت همراه روز سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ با حضور در شرکت سیمان و فارسیت دورود مورد استقبال مهندس ساکی مدیر عامل شرکت سیمان دورود قرار گرفتند و سپس از این دو شرکت بازدید میدانی بعمل آوردند.