آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه عمليات استخراج، دپو، بارگيري و حمل مواد اوليه – نوبت دوم

شركت سيمان دورود در نظر دارد عمليات استخراج ، دپو ،  بارگيري و حمل مواد اوليه خود را به ميزان تقريبي ماهيانه (۱۵۰،۰۰۰ تن ) يكصدو پنجاه هزار تن از محل معادن آهك، خاك رس و مخلوط خود واقع در يك كيلومتري شركت و همچنین حمل و بارگیری ۱۰ الی ۱۵ هزار تن انواع مواد مختلف (اعم از کلینکر، سرباره،  پوزولان، ضایعات صنعتی و ……..) در داخل شرکت را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز از تاریخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پیشنهاد قیمت خود را در پاكت در بسته تحويل واحد حراست نمايند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمين : ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سی میلیارد ريال ) به صورت واريز وجه نقد به حساب عابر بانك  کوتاه مدت شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱  بانک سپه شعبه كارخانه سيمان یا ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت سیمان دورود
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- پـرداخت كليه كسورات قانـوني و عوارض متعلقه و تغییـــرات احتمالی ناشی از تغییــر مقـررات و قـوانین بعهده پيمانكار مي باشد.

۲- نفر اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام  كه در غير اینصورت سپرده ايشان بنفع شركت ضبط و نفرات دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم انعقاد قرارداد نفر اول، نسبت به انعقاد قرارداد لازم اقدام كه در غير اینصورت سپرده آنان نيز بنفع شركت ضبط خواهد شد.

۳- شرکت در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.

۴- سپرده نفرات اول تا سوم تا پايان مرحلة رسيدگي نزد شركت باقي خواهند ماند.

۵- سپرده بقيه نفرات نيز پس از صورتجلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات مناقصه و مشخص شدن نفرات اول تا سوم با درخواست كتبي متقاضي عيناً به نامبردگان مسترد خواهد شد.

۶- پيشنهاد قيمت ارائه شده مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل پاکت الف «اصل فیش واریزی و یا کپی تائید شده ضمانت نامه بانکی معتبر از سوی واحد مالی» و پاكت ب”اسناد و مدارك درخصوص تجربه و سوابق كاري مرتبط با معادن” و پاکت ج «پیشنهاد قیمت» ،  مهر و امضاء شده همراه با آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس  پس از ثبت در دبيرخانه شركت تحويل امور قراردادها  گردد.

مدارك پاكت ج شامل :

الف – قراردادهای كاري مشابه ( حداکثر ۴ فقره)

ب- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ( حداکثر ۴ فقره )

پ- فرم شرایط شرکت در مناقصه كه توسط متقاضي مهر و امضاء شده باشد.

ت-تائيديه صلاحيت ايمني کار از اداره تعاون ، كار و امور اجتماعي استان

ث- داشتن مجوز  فعالیت از مراجع ذیربط قانونی در صورت نیاز

ج- آخرین تغییرات روزنامه رسمی

چ- تصویر اساسنامه شرکت

ح- تأييديه صلاحيت كار از اداره كار

خ- صورتهای مالی و آخرین اظهار نامه مالیاتی

۷-  به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۸- ضمانتنامه بانكي بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد. ضمناً، اصل ضمانت نامه می بایست تحویل امور مالی گردد و کپی تائید شده از سوی واحد مالی در پاکت (الف) قرار گیرد.

۹- امضاء پيش نويسي قرارداد و تعهد به كليه مفاد پيش نويس قرارداد از طرف متقاضي

۱۰- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۱-قیمت پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد پیشنهادی که عبارت” درصد پائین تر از بقیه” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.                                                               

۱۲- پیشنهاد دهنده حتماً باید دارای سند مالکیت حداقل یک دستگاه بلدوزر و یک دستگاه بیل مکانیکی و دریل واگن  و نیز سند مالکیت حداقل یک دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر مربوط به بارگیری و حمل باشد. ضمناً می باید توانائی تهیه و تامین ماشین آلات ذیل را جهت انجام موضوع مناقصه داشته باشد.( در ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت دستگاه های فوق الذکر الزامی است.)

الف – بلدوزر دو دستگاه جهت معدن سنگ آهک D9 يا D8

ب- بلدوزر یک دستگاه جهت معادن خاک و مخلوط D9 يا D8

پ- بیل مکانیکی یک دستگاه جهت معدن سنگ آهک

ت- دریل واگن و کمپرسور یک دستگاه جهت معدن سنگ آهک

ث- لودر چهار دستگاه جهت بارگیری

ج- کامیون بیست و یک دستگاه جهت بارگیری و حمل

۱۳- پيشنهاد قيمت مي بايست بازاء هر تن مواد اوليه اعم از آهك ، مخلوط ( مارل ) و خاك رس جهت استخراج و دپو و هر تن مواد اوليه اعم از آهك ، مخلوط ، خاك رس ، سنگ سيليس ، سنگ آهن ، سنگ گچ و کلینگر از معادن به داخل شركت و بالعکس  و جابجائی مواد اولیه داخل شرکت به سنگ شکن ها شامل ( پوزولان، خاک رس، سنگ سیلیس، و کلینکر) و یا هر گونه موادی دیگر طبق نظر کارفرما و همچنین جابجائی مواد اولیه از محل دپوی کارخانه به داخل قیف سنگ شکن ها بصورت يك قيمت مجزا جهت بارگيري و حمل ارائه گردد.

۱۴- پیمانکار با علم به اینکه استخراج سنگ آهک بصورت پلکانی و از طبقات بالاتر صورت خواهد پذیرفت و این موضوع باعث افزایش بلدوزر کاری می گردد، نسبت به آنالیز قیمت استخراج اقدام نماید.

۱۵- کارفرما مختار است با توجه به دپوی حدود یک میلیون تن سنگ آهک داخل شرکت، هر زمان که صلاح بداند، دستور حمل سنگ آهک از محل دپو به سنگ شکن ها را صادر نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

فرم پيشنهاد قيمت