آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه خريد ۲ جفت كوپلينگ دنده اي گيربكس آسياب سيمان واحد ۳ شرکت سیمان دورود

شرکت سیمان دورود در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۲/دو جفت کوپلینگ دنده ای سمت گیربکس آسیاب سیمان واحد ۳ از جنس ۴۲crmo4 با سختی دندانه ۴۰-۵۰HRC و type is 360 nesco مطابق نقشه اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.
تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
تلفن های شرکت : ۴ -۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶