آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه خريد تعداد خريد ۱/یک دستگاه آنالیز ارتعاش – مرحله دوم

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خريد تعداد ۱/یک دستگاه آنالیز ارتعاش اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( دویست میلیون ریال) بصورت چک صیادی یا سفته در وجه شرکت سیمان دورود
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- شركت كننده در آگهي مناقصه مي بايست پيشنهاد قيمت خود را بازاء هر عدد تحويل نمايد.
۲ – شركت كننده اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به ارائه چک تضمین صیادی و یا سفته اقدام نماید که در غیر اینصورت سپرده ايشان بنفع خریدار ضبط و نفرات دوم و سوم نيز به ترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم ارائه چک تضمین نفر اول، نسبت به ارائه تضمین لازم اقدام كه در غير اينصورت سپرده آنان نيز بنفع خریدار ضبط خواهد شد.
۳- سپرده شركت كنندگان اول تا سوم تا پايان مرحله رسيدگي نزد خریدار باقي خواهند ماند.
۴- قيمت پيشنهادي مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل پاكت الف “اصل چک صیادی به همراه تائیدیه بانکی چک صیادی و یا اصل سفته ” پاکت ب ” اسناد و مدارک ” پاكت ج ” پيشنهاد قيمت”، مهر و امضاء شده به همراه آدرس و مشخصات کامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه واحد حراست شركت، تحويل واحد حراست گردد.
۵-به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۶- مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي از جمله نرخ تورم، تغيير در قوانين و مقررات ، افزايش حقوق كاركنان فروشنده و ساير موارد مشابه نمي شود.
۷-‌ خريدار مجاز خواهد بود تا در طول مدت قرارداد، در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط فروشنده، ضمن وصول خسارات وارده طبق نظر ناظرين قرارداد‌، آنرا به طور يكجانبه فسخ و كليه تضمينات فروشنده را به نفع خود ضبط نمايد.
۸- شرکت در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.
۹- قیمت پیشنهادی می بایست به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد. پیشنهادی که عبارت ” درصد پائین تر از بقیه” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.
۱۰-پیشنهاد قیمت ،زمان تحویل،میزان پیش پرداخت و میزان گارانتی در کمیته فنی بازرگانی بررسی شده و در اعلام شرکت برنده تاثیر گذار است.
۱۱- هزینه درج آگهی برای کلیه نوبت ها در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
۱۲- اسناد و مدارک ” پاکت ب” به شرح ذیل می باشد :
الف – سوابق همکاری قبلی با شرکت سیمان دورود، سایر شرکت های سیمانی و یا سایر صنایع مشابه
ب – آگهی ثبت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات روزنامه (اشخاص حقوقی )
ج – فرم شرایط شرکت در مناقصه که توسط متقاضی مهر و امضاء شده باشد.
د – رزومه کلی مستندات کاری شرکت

حد اقل مشخصات مورد نیازدستگاه آنالایزر

دو کانال ارتعاش سنج و یک کانال جهت تاک و و قابلیت صدا سنجی
بالانس دو صفحه ای و یا بیشتر
قابلیت رکورد Time Signal برای مدت طولان ی
کاربری آسان و دیتابرداری سری ع
رزولوشن بالا (حداقل ۱۲۸۰۰ خط)
قابلیت ROUTE به تعداد بالا
امکان آنالیز ارتعاش و بالانس دستگاههای دور پایین
قابلیت آنالیز فازی بدون تاک و
حافظه مناسب جهت ذخیره اطلاعات
تکنولوژی HD Envelope
قابلیت آنالیز صوت (صدا سنجی)
در صورت قابلیت های دیگر دستگاه با توضیحات ارسال گرد د زیرا مشخصات فنی دستگاهها مقایسه می شو د .
فقط اسناد
پاکت الف : تضمین بانکی
پاکت ب: اسناد مربوط به نمایندگی و یا تولید دستگاه ، توانایی انجام کار، تاییدیه و لیست مشتریان با شماره تماس ارسال
گرد د .
پاکت ج : پیشنهاد قیمت و مشخصات فنی دستگاه

فرم پيشنهاد قيمت