آگهی مناقصه

عناوین

آگهی فراخوان نوبت سوم شناسایی پیمانکار جهت تامین متریال، ساخت و تحويل و نصب کوره عمودی پروژه اهک مطابق با نقشه های اجرایی

کارخانه سيمان دورود در نظر دارد ساخت و نصب کوره عمودی پروژه آهک خود را از طريق مناقصه عمومی به شرکتهاي داخلي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا بدينوسيله از کلیه متقاضیان که دارای تجربه مشابه میباشند دعوت میگردد كه در مناقصه‌ (براساس شرايط مندرج در اين دعوتنامه) شركت نمايد.

۱- خلاصه موضوع مناقصه:

موضوع مناقصه عبارت است تامین متریال، ساخت و تحويل و نصب کوره عمودی با ظرفیت حداکثر ۲۵۰ تن در روز جهت پروژه آهک به وزن تقریبی ساخت ۱۴۲ تن و نصب کوره عمودی به وزن تقریبی ۱۷۰ تن مربوطه به شرکت سیمان دورود، بشرح اسناد و مدارك پيوست

۲- محل اجرای كار:

استان لرستان –شهرستان دورود- کیلومتر ۵ جاده كارخانه سیمان دورود-فاز۴

۳- زمان موضوع قرارداد:

زمان تحویل اقلام موضوع قرارداد از تاريخ شروع قرارداد بمدت ۶ ماه شمسي و مطابق برنامه زمانبندي پيوست قرارداد مي‌باشد.

۴- دستگاه مناقصه‌گزار:

شرکت سیمان دورود

۵- شرکت مشاور صنعتی :

شرکت سامان پژوهان نام آور( ساپنا)

سایر شرایط :

  1. سابقه مورد نیاز : تجربه موفق مشابه  
  2. بازدید از محل اجرای پروژه قبل از ارائه پیشنهاد قیمت

       لذا درصورتیکه تمایل و شرایط شرکت در مناقصه میسر می باشد،  لازم است مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ ۳۰/۰۱/ ۱۴۰۳ مطابق با شرح اسناد مناقصه بارگذاری شده دروب سایت رسمی شرکت سیمان دورود  و با ادرس مندرج در اسناد مناقصه  تحویل نمایید .

اسناد مناقصه  در وب سایت شرکت سیمان دورود به آدرس https://dcementco.com بارگذاری گردیده است.

اسناد تجمیعی مناقصه