تلفن : 5 - 06643222101

آدرس: لرستان، دورود، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران شمالی

ایمیل : info@dcco.ir

درخواست اعتراض

داوطلبانی که نسبت به نمره آزمون خود اعتراض دارند، درخواست اعتراض خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایند. پس از بررسی موضوع، نتیجه از طریق ایمیل وارد شده در فرم، به اطلاع داوطلب خواهد رسید.